Bewaking winkels

Scorpions Security voorziet de bewaking van uw winkel

Vele handelaars en groothandelaars gaan dagelijks het gevecht aan tegen de inventarisverschillen die voortkomen uit diefstal en vandalisme in hun winkels. Daar deze misdrijven een rechtstreekse aanval plegen op de winstmarge van de handelaars zijn ze uiterst schadelijk.

Retail Security, een specifieke activiteit die uitsluitend wordt ingevuld ten behoeve van de distributiesector, waarbij de Retail Agents zich toeleggen op de permanente bewaking van winkels, grootwarenhuizen of shoppingcentra.

Ook voor de bewaking van een winkelconsortium worden Retail Agents ingezet. Eén of meerdere agenten bezoeken dan op wisselende tijdstippen van de dag de verschillende handelaars, waardoor tijd en kosten worden gedeeld.

TOEZICHT IN BURGERKLEDIJ

Retail Agents van Scorpions Security observeren in winkelcentra het gedrag van bepaalde consumenten, die eventueel tot diefstal zouden overgaan.

Zodra een misdrijf wordt vastgesteld, treedt de inspecteur effectief op volgens procedures die met de klant werden afgesproken.

TOEZICHT IN UNIFORM

Ook andere, parallelle werkwijzen zijn mogelijk en kunnen gecombineerd worden om een beter resultaat en dus een grotere rendabiliteit te bereiken voor de winkel.

Zo beschikt Scorpions Security ook over Retail Agents die toezicht houden in uniform.

Door het afschrikkende effect, in combinatie met een onthaalcapaciteit en elektronische bewakingssystemen zullen ze, evenals de winkelinspecteurs in burger, de strijd aangaan tegen de inventarisverschillen.

Bewaking winkels

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x