Menu

SPECIAL SERVICES

Mensen handelen soms te weinig vooruitziend en nemen onvoldoende maatregelen om de risico’s die op hen afkomen te beheersen. Ze hebben mogelijk niet de juiste kennis en/of hebben een onvoldoende gevoeligheid voor de eventuele gevaren die zich stellen. Die voorspelbaarheid maakt dat mensen ook de meest kwetsbare schakel zijn in de hele veiligheidsketen.

Het verhogen van de waakzaamheid door kennis, sensibilisering, houding en gedrag is voor iedere werkomgeving verschillend. Nooit is een risico hetzelfde.

Door zijn specifiek karakter is dit een dienstverlening waarbij één of meerdere specifiek opgeleiden bewakingsagenten worden ingezet voor het welslagen van de opdracht.