Menu

Persoonscontrole

Als we het over persoonscontroles hebben, praten we in feite over toegangs- of uitgangscontroles. Deze twee toegelaten types van persoonscontrole hebben elk een ander doel.

TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole (persoonscontrole) bestaat uit toezicht op het gedrag van personen, controle op het binnenbrengen van gevaarlijke voorwerpen, het vrijhouden en controleren van doorgangen en nooduitgangen, het publieksvrij houden van afgebakende zones, de kanalisatie van het publiek en het voorkomen van geweld en criminaliteit.

Deze vorm van controles vinden meestal plaats bij concerten, sportmanifestaties, evenementen, congressen enz.

UITGANGSCONTROLE

Uitgangscontroles hebben altijd als enig doel de preventie of het vaststellen van diefstal. Enerzijds is er de reglementering op uitgangscontroles van winkels, anderzijds op uitgangscontroles van ondernemingen. Het eerste type mag enkel uitgevoerd worden op klanten, het tweede alleen op medewerkers van het bedrijf of van zijn onderaannemers. De controles kunnen enkel uitgevoerd worden door een bewakingsfirma die in orde is met de wetgeving op persoonscontrole.

Elk type persoonscontrole is onderworpen aan specifieke beperkingen en voorwaarden!