Menu

Event Agents

Daar de meeste (sport)evenementen, popconcerten of beurzen grote publiekstrekkers zijn, hetgeen het risico op onregelmatigheden enorm verhoogt, is het aangewezen de securitytaken in handen te geven van professionals. Door onze ruime ervaring hebben wij de knowhow om door toepassing van toegesneden bewakings- en beveiligingsmaatregelen uw evenement vlekkeloos te laten verlopen.

Scorpions Security kan bijdragen tot het welslagen van uw evenement door het totale veiligheidspakket voor zijn rekening te nemen:

  • Parkeerbeheer
  • Begeleiding van de mensenstroom
  • Persoonscontrole
  • Onthaal en Oriëntatie van het publiek
  • Bescherming van goederen
  • Ter beschikking stellen van een communicatienetwerk
  • Preventie van vandalisme, diefstal en calamiteiten
  • Brandpreventie- en bestrijding
  • Installatie van een crisis- en coördinatiecentrum
  • Coördinatie bij uitvoering van het evacuatieplan