Menu

Diamond Sector Agents

Diamanten en juwelen oefenen op veel mensen een bijzondere aantrekkingskracht uit als symbolen van kracht, schoonheid en rijkdom. Ook voor criminelen stralen zij een enorme aantrekkingskracht uit!

Zelfs een gering volume diamanten kan al een waarde van miljoenen euro vertegenwoordigen. Deze compressed cash is ideaal voor illegale handel, bijvoorbeeld als ruilmiddel voor drugs of wapens, of om geldswaarden op gemakkelijke manier te verplaatsen.

De Diamond Sector Agents zorgen ervoor dat er binnen de specifieke diamantomgeving een zekerheid is dat alleen de gewenste personen de gebouwen betreden, en dit d.m.v. een specifieke toegangscontrole.

Tot op de dag van vandaag is de handel in de diamantcultuur voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Integriteit en discretie zijn dan ook de twee belangrijkste basisvereisten voor onze Diamond Sector Agents.

Als betrouwbare partner en met een gecombineerd aanbod aan bewakingsdiensten kunnen wij steeds waken over de veiligheid en de continuïteit van uw activiteiten.